Når spente barn i august skal ta sine første steg i skoleløpet, er vi i Senterpartiet glade for flere får mulighet til å delta i skolefritidsordningen.

For regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet er det et overordnet mål å bekjempe ulikhet i samfunnet. Både sosialt og geografisk. Som ett element i dette bevilger vi nå 79 millioner kroner for at alle 1.-klassinger får 12 timer gratis kjernetid i SFO og at 5500 barn fra lavinntektsfamilier fra hele landet får gratis fulltids SFO.

Regjeringen har som mål å gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.

Senterpartiet ønsker å redusere forskjeller. Vi vil bygge sterke fellesskap gjennom gode tjenester nær folk.

Ved å redusere prisen på SFO, gir det småbarnsfamiliene mer valgfrihet og økonomisk handlerom i hverdagen.

For barna betyr det vennskap, læring og aktivitet. For foreldrene og familiene betyr det mer økonomisk handlingsrom i hverdagen. Og for samfunnet er det, i en tid med voksende ulikheter mellom de som har mest og de som har minst, et skritt i retning av mer sosial likhet.