Gå til sidens hovedinnhold

God utdanning i brakkeløsninger?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjører man mot Sætre sentrum fra Oslofjordtunnelen, er en rad med brakker noe av det første man ser. Brakkene skjuler delvis en hovedbygning lenger bak. Det dreier seg om Sætre skole. Med brakkene følger en historie som kunne egne seg for gjenfortelling i lystig lag, men er egentlig ikke morsom. I tidligere Hurum kommune ble det på et tidspunkt bestemt at kapasitetsutfordringer ved skolen skulle løses ved kjøp av brakker. Disse ble bestilt, og kontrakt inngått. Så kom kommunesammenslåing på tale, og i en forventning om at det kunne bety raskere realisering av ønsket om å bygge ny skole, ble brakkene avbestilt. Kommunen måtte betale rundt tre hundre tusen for å komme seg ut av kontrakten.

På et eller annet tidspunkt etter kommunesammenslåingen avgjorde kommuneledelsen at ny skole ikke kunne komme så raskt som man i den euforiske sammenslåingståka hadde tenkt seg, og brakkene ble bestilt på nytt.

Hvor i skoleområdet skulle man plassere dem, slik at de skulle framstå som minst mulig skjemmende i bygningsmiljøet? Her kom Direktoratet for brann og samfunnssikkerhet med en klar beskjed. Skolen ligger nemlig innenfor sikkerhetssonen bestemt av nabobedriften Chemring Nobel, produsent av høyeksplosiver.

Selv om risikoen for uhell vurderes som lav, er det neppe ideelt at skolen ligger innenfor sikkerhetssonen, vil de fleste mene, og i alle fall ikke DSB. Direktoratet tillater ingen permanente utbedringer av skolen, og de krevde at brakkene ble plassert i det trange området mellom hovedbygningen og fylkesveien, med hovedbygningen nærmest fabrikken, som en buffer, så å si. Sikkerheten kommer først. Så kom brakkene da endelig på plass, riktignok pakket ut av emballasjen først etter et halvt år i påvente av brukstillatelse.

I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022–2025 ligger ny skole på Sætre inne med ferdigstillelse i 2029. I skrivende stund er det ikke avgjort hvor den skal ligge, men i det politiske miljøet er det flere som har tatt til orde for å legge den til Sætre ungdomsskole, og bygge en ny felles ungdomsskole for elever fra Åros og Sætre, som ville være en svært synlig gevinst av kommunefusjonen.

Da har vi altså en situasjon med en skole som trenger en oppgradering av det fysiske undervisningsmiljøet, men som ikke er mulig fordi den ligger innenfor sikkerhetssonen for storulykke. I oktober i år ble skolen plukket ut til tilsyn av statsforvalteren i Oslo og Viken. Grunnen var at den kommer dårlig ut på alle parametere i elevundersøkelsen. Hvorfor? Følgende forklaringer er sannsynlige: Den kommunale fordelingsnøkkelen for ressurser slår uheldig ut for skolen, og fysiske omgivelser er negative for elevenes og lærernes trivsel.

Asker SV mener at det er for lenge å vente på ny barneskole på Sætre til 2029. I vårt alternative budsjett legger vi opp til at den er ferdig i 2026. Vi har forhåpninger om at våre politiske kolleger tar på alvor bærekraftsmålene «samarbeid for å nå målene», «bærekraftige byer og samfunn» og «god utdanning» også når det gjelder Søndre Asker.

Det får vi se i budsjettmøtet 14. desember.

Kommentarer til denne saken