Brukerbetaling på Follestad gjenvinningsstasjon. Husker dere sammenslåingsprosessen? Lovnaden av politikerne om at overføring av eksisterende renovasjonstjenester til nye Asker kommune ikke skulle endre tjenestens kvalitet, funksjon eller pris?

Noe endring er bra, som kveldsåpent fire dager i uken. Men så skulle betaling på kommunens to gjenvinningsstasjoner harmoniseres. Tjenesten i gamle Røyken måtte slutte å være gratis. Begrunnelsen var at man ville få like tjenester i hele kommunen og at dette var bra for miljøet og gjenvinningsgraden. Begge deler er feil.

Det som er ille med denne saken er at det nå oppstår mange problemer som man kunne forutsett. Det skal være enkelt og lettvint å levere avfall på gjenvinning. Nå blir det komplisert, knotete og dyrere. Når ble mer byråkrati og høyere avgifter god høyrepolitikk?

Det viser seg nemlig at det ikke er like lett å installere samme løsning med vektbasert betaling på Follestad som på Yggeset. Dette fordi terrenget er vanskelig og ombygging for vekt krevende. Jaha?! Det var det enkelt å finne ut av før vi satte i gang.

Det er lett å forstå at vinninga fort går opp i spinninga for folk, ansatte og kommunen når systemene blir for avanserte og levering mer tidkrevende.

Uansett, vi er i gang og før jul kom det altså et forslag om betaling etter bilstørrelse på Follestad. Har du en stor bil og attpåtil en tilhenger, ville du alltid betalt mer uansett hvor mye søppel du har med deg.

Mange ville nok tenkt seg om før de kjørte opp til Follestad med det lille de den dagen egentlig skulle kildesortere på gjenvinning når de var på vei til noe annet. Usmart, urettferdig, dårlig for miljøet, dårlig for kommunens økonomi. Heldigvis skjønte politikerne dette og ga marsjordre om å finne en annen løsning.

Administrasjonen har innsett at forslaget var dårlig, men harmoniseringsmålet om «pay as you throw» står seg likevel mener man, selv om det er umulig å innføre samme ordning på Follestad som på Yggeseth. Adgangskontroll er alt satt opp på Follestad uten å være i bruk.

Det nye forslaget går ut på å betale etter volum på Follestad og vekt på Yggeseth. Likebehandling skylles ut med badevannet.

Betaling etter volum skaper barrierer for kunden. Det står i saksframlegget.

Kommunen ser seg også nødt å «poengtere at bruk av kubikkmeter i stor grad vil medføre behov for skjønnsmessige vurderinger». Siden det er «vanskelig for en kunde å estimere volum» er det «behov for veiledning, og større potensial for uenighet mellom kundeveiledere og kunder». Modellen skal «håndheves gjennom godt veiledningsmateriell». Det vil likevel være «tilfeller hvor det vil være billigere å levere lass på den ene stasjonen framfor den andre, alt ettersom hvor godt lasset er pakket og massetettheten til avfallet».

Med andre ord foreslås det nå en løsning som er kime til konflikt, mer krevende å forholde seg til, øker tidsbruk for folk, hopper bukk over likebehandling, og er dårligere for miljøet. Catch 22.

Les også: Foreslår ny betalingsmodell for gjenvinningsstasjonene: – Større potensial for konflikt mellom kunde og ansatte

Ansatte på Follestad skal heller krangle med kunder om volum og bruke tid på å sette folk inn i et komplisert brukerbetalingssystem med app og adgangskontroll, enn å veilede og hjelpe til med kildesortering og gjenvinning slik det er i dag.

En utredning gjort i Göteborg mellom 2009–2014 viste ingen reduksjon i forbruk eller økt gjenvinningsgrad med brukerbetaling. Fra 2022 er det gratis levering der. Forebyggende tiltak som økt produsentansvar eller råvareskatt er det som ifølge studien får effekt. Flere ordninger med gratis levering av ulike typer avfall kommer i hele Europa. Begrunnelsen er miljøgevinst.

Les også: Slik reagerer kundene på søppel-forslag: – Nei, gud bedre!

Av og til er det lurt å gjøre som man lovet. La tjenesten og prisen være i fred og bruke tida på god sortering framfor inncheck. Eller på godt norsk: Never change a running system.

Follestad gjenvinning har en fantastisk og framtidsrettet service i dag med færre ansatte og høyere sorteringsgrad enn Yggeset. Ja til fortsatt gratis levering på Follestad.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt