For en tid tilbake ble vi som innbyggere i kommunen bedt om å levere det vi måtte ha til overs av klær, sko, møbler og annet utstyr til Filtvet helsetun, som var planlagt å bli akuttmottak for flyktninger. Folk viste raskt en enorm giverglede og svært mye ble levert inn. De ansvarlige måtte til slutt si stopp, da de hadde fått mer enn de mente å trenge på det tidspunkt.

Mange frivillige meldte seg også for å hjelpe til med sjauing, sortering og fordeling til ulike rom/leiligheter. I mange dager jobbet frivillige under ledelse av ansatte på Kompetansesentret med å få ting på plass. Jeg hørte både ansatte og frivillige snakke om hvor mye bra som var kommet inn, ja en del ting sågar helt ubrukt eller nesten nytt. Videre at det er blitt et veldig fint sted hvor folk vil kunne føle seg velkommen.

Om Filtvet helsetun uttaler Mona Underdal-Loktu blant annet følgende: «De fikk inn enorme mengder klær, leker, sengetøy og sko. Vi vet av erfaring at mellom 30 og 50 prosent er søppel.» Jeg betviler ikke hennes engasjement, men en slik uttalelse oppfatter jeg som respektløst overfor alle dem som har gitt leker, klær, møbler og utstyr de ønsker skal komme flyktninger i Filtvet til gode.

Det er mulig Mona Underdal-Loktus erfaring fra denne type arbeide er at mye er søppel, men uttalelsen blir svært uheldig når den knyttes opp mot et konkret akuttmottak. Det kan gi inntrykk av at hun ikke kjenner til hva som er gjort på Filtvet helsetun og at det er Refugees Welcome to Asker og Bærum som nå ønsker seg et nytt oppdrag som organisasjon.

Hva de som nå er ansatt på Akuttmottaket for flyktninger på Filtvet har behov for av sorteringshjelp er jeg ikke kjent med. Det jeg vet er at svært mange her sør i kommunen har engasjert seg, enten som enkeltpersoner eller via etablerte organisasjoner. Mange er også klare til å stille opp den dagen flyktningene ankommer Filtvet helsetun.