Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesvei 289 - fra Klokkarstua til Verket

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 13.mars på morgenen kjørte en buss ut av fylkesvei 289, på vei mot Verket. Til alt hell var ingen skolebarn på dette stedet, noe som vanligvis er normalt. I motsatt fall ville vi hatt minst ett skadet eller omkommet barn.

Forholdene for skolebarn som må gå hjemmefra på fylkesvei 289 for å komme til en bussholdeplass, er mildest talt risikofylt her på Klokkarstua. For tiden er en reguleringsplan som blant annet omhandler gang/sykkelvei på strekningen Hovtun til den skarpe svingen ved begynnelsen på Dramstadveien, lagt ut til høring.

Reguleringsplan lagt ut sent i forrige århundre

En reguleringsplan som omhandler akkurat det samme, ble lagt ut sent i forrige århundre. Foreløpig er intet skjedd. De farlige trafikkforholdene, spesielt for våre skolebarn er markert forverret, med økt trafikk, med spesielt tunge kjøretøy fra A/S Svelviksand og Buskerud Betong, men også med trailere som kommer fra Europa gjennom Oslofjordtunellen for videre kurs med Svelvikferga, for å slippe å kjøre om Drammen eller Oslo.

Vegvesenet har en dårlig prioritering av gang/sykkelvei på den strekningen som nå er lagt ut til høring. Grunnen er visstnok ikke antall kjøretøy, men at det ikke har skjedd farlige ulykker i tilstrekkelig antall. Prioriteringen er visstnok på 42. plass. Vi skal altså måtte vente på at skolebarn eller andre blir skadet eller drept før den planlagte gangveien blir bygget.

Vi som bor her på vestsiden hvor den farlige strekningen befinner seg, har i flere tiår vært engstelige for alle barn og myke trafikanter som ferdes på strekningen.

Kjære politikere - kan vi får litt drahjelp?

Etter mange år med arbeide i politiet, var vi ofte bekymret for barn som gikk langs trafikkerte veier. I Hurum opplevde vi barn som ble drept i bilpåkjørsler. Jeg kan fortelle at slike hendelser gjør meget sterke inntrykk for alle som blir involvert. I fremtiden håper jeg at vi skal unngå slike hendelser.

Mange foreldre eller slektninger av barna har over flere år kjørt barna til skolen, eller til en trygg bussholdeplass. Bygging av gang/sykkelveien her på Klokkarstua vil ikke bare fjerne litt av min engstelse, men også den bekymring som barnas foreldre må føle. Vi ser at det kan gjøres noe i Hurum også.

Det var en lettelse å kjøre fra «eika» på Sagene og godt forbi Filtvet med 8 kilometer sammenhengende gang og sykkelvei. Til dere politikere. Kan vi ikke få litt drahjelp. Burde ikke fylkesvei 289 prioriteres sterkere?

Kommentarer til denne saken