Fylkesrådet ber fylkesmannen droppe omstridt ugressmiddel i naturvernområder i Asker

ALTERNATIVER: Fylkesmannen skal rydde i flere verneområder, inkludert  Sandbukta-Østnestangen naturrservat og utenfor stranden.  Men nå ber fylkesrådet om at de finner mer miljøvennlige løsninger.

ALTERNATIVER: Fylkesmannen skal rydde i flere verneområder, inkludert Sandbukta-Østnestangen naturrservat og utenfor stranden. Men nå ber fylkesrådet om at de finner mer miljøvennlige løsninger. Foto:

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal i sommer blant annet fjerne den uønskede rynkerosen i flere verneområder i Asker. For å gjøre det vil fylkesmannen bruke det svært omstridte ugressmiddelet Round up, men nå får de motbør fra fylkestinget.

DEL

Verneområdene i Indre Oslofjord har mye kalkrik grunn og gunstig klima, derfor huser de også ønskede og uønskede arter som kjemper om plassen.

Rynkerosen er en av artene som Fylkesmannen i Oslo og Viken nå ønsker å fjerne mest mulig av, og for å gjøre det er det planlagt å bruke glyfosat. Som RHA skrev om i begynnelsen av mai er stoffet svært omstridt, og var nær å bli totalforbud i EU i 2017. Flere undersøkelser viser uønskede endringer i økosystemer som følge av bruk av glyfosat.

Nedbrytningsproduktet er påvist i mange grunnvannsforekomster i Europas jordbruksområder, og dette har ført til bekymring og uttalt motstand mot glyfosat i EU-området og andre deler av verden. Spesielt økt kreftrisiko er framhevet. For å få mer kunnskap om helsemessige virkninger fikk plantevernmiddelet sist godkjenning for fem år, fram til 2022, mot normalt ti år.

Hanne Lisa Matt (MDG) er en av dem som har reagert kraftig på at fylkesmannen vil bruke glyfosat i arbeidet med å bli kvitt rynkeroser i naturvernområder. Hun sendte derfor inn en interpellasjon til Viken fylkesting som hadde møte denne uken.

Omstridt

I interpellasjonen ba hun fylkesrådet om å si nei til bruk av glyfosat i naturvernområdene i fylket. I stedet mener hun man må benytte andre metoder for å fjerne rynkeroser og andre fremmede arter.

Fylkesrådet er langt på vei enig med Matt og i svaret til MDG-politikeren skriver de blant annet: «Fylkesrådet er oppmerksom på at glyfosat er et omstridt plantevernmiddel som dreper frøplanter ved å forstyrre plantens vekst. Glyfosat er spesielt viktig for å bekjempe kveke ved kornproduksjon, men er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge og utgjorde mer enn 40 prosent av det årlige salget av plantevernmidler i årene 2012-16».

I løpet av de fem årene ble det solgt 770 tonn med plantevernmidler, og glyfosat sto for 310 tonn. Det finnes i dag mer enn 20 godkjente glyfosat-preparater, og fylkesrådet skriver at det på grunn av den utstrakte bruken, ikke er uvanlig at det finnes rester av glyfosat i vassdrag og grunnvann i jordbruksområder.

Tydelig svar

Fylkesrådet mener det derfor er svært viktig å redusere, og etter hvert fase ut bruken av glyfosat for å unngå alvorlige langtidseffekter på økosystemet.

– Fylkesrådet vil ta et initiativ og anmode fylkesmannen i Oslo og Viken om å finne alternative metoder å bekjempe rynkerose og oppfordre til å strengt vurdere behov for bruk av glyfosat, skriver Anne Beathe Tvinnereim i fylkesrådet.

Matt er fornøyd med svaret fra fylkesrådet, selv om hun håpte på at Viken sier nei til bruk av planteverngift i verneområdene.

– Jeg synes jeg fikk et tydelig, nyansert og godt svar, og er spesielt fornøyd med at fylkesrådet er enig med meg i at det er svært viktig å redusere bruk av glyfosat. I tillegg til at man etter hvert må fase ut bruken av glyfosat for å unngå de alvorlige følgene giften har for folk og for naturen, sier Matt.

Skandale

Hun mener svaret også viser viktigheten av problemet, og hvorfor det er så viktig å løfte debatten om å fase ut glyfosat.

– Det er spesielt skremmende at glyfosat er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Jeg tenker at privat forbruk av Roundup og andre preparater som inneholder gift, bør kunne forbys umiddelbart. Det er egentlig en skandale at det er lov å forurense vår alles grunnvann og ødelegge økosystemer vi er helt avhengige av, for å unngå litt luking, mener Matt før hun legger til:

– For å sette det litt på spissen. Tenk at folk får lov å lempe gift i hagene sine der barn og barnebarn leker og våre kjære hunder og katter og kaniner oppholder seg. Når vi vet at «På grunn av den utstrakte bruken er det ikke uvanlig å finne rester av glyfosat i vassdrag og grunnvann i jordbruksområder.

Nytt forbud

Matt viser til at Asker tidligere har hatt et forbud mot bruk av Glyfosat på egne områder, og hun håper det er politisk flertall for å få på plass et nytt forbud.

– Det til tross for at svaret fra ordførere på mitt spørsmål var litt lunken, nettopp fordi Asker har satt bort skjøtsel av verneområdene til fylkesmannen.

Hun synes det er rart at fylkesmannen svarer fylkesrådet med at det ikke finnes noe alternativ til glyfosat for å bekjempe aggressive arter som rynkerose.

– Det er rart all den tid det finnes en handlingsplan fra Miljødirektoratet mot rynkerose som viser til alternative metoder som blant annet beiting, oppgraving og slått.

Artikkeltags