Bane Nor uttalte til NRK sist onsdag at de ikke kan bygge ut flere P-plasser når politikerne ikke vil dette, og viste til at det ikke er en ønsket politikk i Norge at flere skal kjøre bil.

- Dette er en feil forståelse av de politiske signalene om at vi skal legge om samfunnet til å bli et nullvekstsamfunn. Selvfølgelig trengs det parkeringsplasser ved våre togstasjoner og kollektivknutepunkt over hele fylket dersom vi skal klare dette, sier Olav Skinnes.

Mange i Viken bor slik at en bilreise fram til stasjonen i praksis er en forutsetning for å kunne bruke toget.

- Det er viktig å unngå vekst i biltrafikken, men vi mener samtidig at et godt innfarts-P-tilbud vil være en del av løsningen. Det bidrar til at flere velger å bruke tog, sier Olav Skinnes.

Null utslipp

- Vi skal i løpet av få år ha et samfunn med null utslipp av CO2. Skal vi klare dette må det være lett å velge de gode løsningene for folk flest og som gjør hverdagen enklere, og da trenger vi Bane Nor med på laget, påpeker Skinnes.

Olav Skinnes har sendt et brev til Bane Nor, der det pekes på at det fremdeles skal være mulig å utvide eksisterende P-anlegg på overflaten. Dette er et felles ansvar både for kommunene og Bane Nor. I byområder kan det være kostbart å bygge ut flere P-plasser, siden de fleste ledige tomter allerede er tatt i bruk til parkering. Her kan belønningsmidlene fra staten som bypakkene (Buskerudbypakka) mottar være med å finansiere mer og bedre parkeringstilbud ved og på kollektivknutepunktene, som for eksempel på Mjøndalen stasjon, skriver Skinnes i brevet.

Skinnes oppfordrer Bane Nor om fortsatt å jobbe for å forbedre innfarts-P-tilbudet, slik at folk som har et stort behov for å bruke bil til stasjonen ikke behøver å møte opp «grytidlig om morran» for å få en ledig P-plass.