Fylkesmannen vil bruke omstridt sprøytemiddel for å rydde verneområder for rynkerose

Fylkesmannen i Oslo og Viken har varslet Asker kommune at de skal rydde flere verneområder i kommunen for rynkeroser. For å gjøre det vil de bruke glyfosat som WHO sier sannsynligvis er kreftframkallende.