Fylkesmannen behandler klage på Statkrafts flisproduksjon samtidig som de legger søknad om permanent drift ut på høring

Aksjonsgruppen Toftes Framtid har klaget fylkesmannens avgjørelse om å forlenge den midlertidige flisproduksjonen til Statkraft Tofte med ett år. Nå reagerer de på også på at fylkesmannen har sendt selskapets søknad om permanent drift ut på høring før klagen er behandlet.