Gå til sidens hovedinnhold

Fv. 289 mellom Klokkarstua og Verket, og forholdene for skolebarn

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Handlingsplan for samferdsel (inkl. fylkesveger) 2018- 2021 ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2017, og angir hvilke utbyggingstiltak som skal gjennomføres i perioden.

Gang / sykkelveg langs fv.289 fra Klokkarstua til Verket ble høyt prioritert av Hurum kommune, men dessverre var prosjektet et av mange gode tiltak som ikke nådde opp i fylkeskommunens prioritering innenfor de rammene som ble gitt.

Strakstiltak i 2016

I 2016 ble det gjort en del tiltak på strekningen som bygging av fartshumper, krysningspunkter for fotgjengere og forsterket belysning.

Hastigheten ble også satt ned til 40km/t på en strekning. Dette ble gjort som strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten generelt og for skolebarna spesielt.

Nytt handlingsprogram for samferdsel- inkl fylkesveger fra 2022 og videre, vil bli gjennomført i regi av nye Viken fylkeskommune (etableres fra 01.01.2020). Det vil bli lagt opp til en prosess hvor kommunenes innspill og prioritering blir viktig.

Høyere prioritering av gående og syklende framover

Både fra nasjonalt og regionalt hold er det lagt opp til en høyere prioritering av gående og syklende, og det vil bli lagt stor vekt på bedring av trafikksikkerheten generelt og for skolebarn spesielt. Tilslutt er det det nye fylkestinget i Viken som vil prioritere de aktuelle prosjektene og gi budsjettrammer for det som skal gjennomføres.

På bakgrunn av oppfordringen fra Tor Brosø, vil Statens vegvesen ta en ny vurdering av forholdene på strekningen. Formålet er å se om det kan være mindre tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, slik at trafikksikkerheten bedres ytterligere inntil videre.

Kommentarer til denne saken