Da utvalg for samfunnstjenester torsdag kveld behandlet spørsmålet om nedklassifisering og avslutning av kommunal drift av private veier, ble kommunedirektørens forslag om å privatisere en rekke kommunale veier fullstendig kastet på bålet.

Det var enstemmighet i utvalget og til slutt ble et forslag fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet enstemmig vedtatt.

Opprettholder vinterdrift

Vedtaket går ut på at kommunen opprettholder kommunal vinterdrift av veier nevnt i tabell 1 – altså private veier der det foreslås avslutning av kommunal vinterdrift.

Disse veiene er Bekkefaret, Skatvedtveien (stikkveier), Håkaleina, Luftveien, Krokveien, Røyskattlia, Bråtabakken, Kjøia (stikkvei), Tempelveien (stikkveier) og Ustadhagan.

I vedtaket heter det også at veier nevnt i tabell 2 – altså veier som foreslås nedklassifisert til privat vei – skal opprettholdes som offentlig kommunale veier. Disse veiene er Eikestubben, Blåveisskogen, Fjordstien, Ekornveien, Orrhaneveien, Gaupefaret, Tivoliåsen, Granittåsen, Furuveien, Gunnaråstoppen, Bjørkeveien, Holtnesveien, Grevlingstien, Hovkastet, Heimansbakken, Hovstien, Ivers vei, Kikutstien, Jakslandsåsen Sør, Lauvåsveien, Lavaløkka til Allegodveien, Midtskogstubben, Lord Bamfords vei, Morskogveien, Morskoglia, Nordre Bølstadvei, Erik Hansens vei, Orestupet, Nyhusveien Vidsynveien, Vaterlandsveien 22, Voldenveien, Bakkeløkka og Bispeveien.

Må gå i dialog

I tillegg ber et enstemmig utvalg kommunedirektøren om å gå i dialog med relevante parter med formål om å overta drift av følgende veier: Askestadveien, Bergveien, Eikestubben, Grundvikveien, Høgløkka, Ivers vei, Kjosveien, Kongsdelsveien, Slingrebekkfeltet og Transetveien.

Saken skal videre til både formannskap og kommunestyre.