Frykter beredskapsbilen bryter sammen: - De kjører rundt i en skranglekasse

Hjelpekorpset i Hurum Røde Kors rykker ut både på halvøya, Asker og i kommunene rundt. Det er en frivillig organisasjon som blant annet: Bistår med førstehjelp i regi av arrangementer, søker etter savnede, hjelper til under ulykker og naturkatastrofer. Men, nå trenger de din hjelp.