Asker skal være et godt sted å bo i alle livssituasjoner. Trygge og gode lokalsamfunn skapes i et samspill mellom enkeltmennesker, næringsliv, kommunen og den organiserte frivilligheten. Som politiker og engasjert frivillig blir jeg stadig mer bevisst på denne sammenhengen.

Vi kan ikke «vedta» gode lokalmiljøer - de må skapes, pleies og videreutvikles av oss alle.

Frivilligheten er en grunnlegende del av samfunnet

Frivilligheten er ikke et supplement til offentlig virksomhet. Den er en grunnleggende del av samfunnet. Frivillighet skaper engasjement, fellesskap, inkludering og kulturell og demokratisk innsikt. Samfunnet er avhengig av frivillighet, og innsatsen de forskjellige organisasjonene og enkeltmenneskene gjør har enorm betydning.

Vi tenker kanskje ikke alltid over hvor betydningsfullt dette er for samfunnet som helhet.

Asker Høyre ønsker en selvstendig og mangfoldig frivillig sektor. Offentlige tilbud alene vil aldri kunne erstatte den menneskelig nærhet og sosiale nettverk som skapes i de hundrevis av lag og foreninger.

Asker Høyre vil etablere en egen portal

Vi i Asker Høyre vil blant annet støtte frivillighets- og nærmiljøsentralene og sørge for at utlån av lokaler i skolebygg og andre kommunale bygg blir enklere gjennom etablering av en egen portal. Vi vil inkludere frivilligheten enda sterkere i forbindelse med språktrening og tilrettelegging av aktiviteter som fører mennesker raskere ut i jobb eller utdanning.

Frivilligheten er viktig for trivsel og folkehelsen. Vi skal ha et blomstrende kultur- og idrettsmiljø som favner bredt samtidig som det også skal være en arena for de som virkelig vil utvikle sine talenter og leve ut sine drømmer.

Asker kommune skal være en sterk og forutsigbar støttespiller for frivilligheten. Både som samarbeidspartner, reguleringsmyndighet og økonomisk støttespiller.

For Asker Høyre er det en selvfølge å spille på lag med frivilligheten fordi det skaper livskvalitet og et bedre liv for oss alle.

"Kanskje frivilligheten egentlig er limet i samfunnet"?

Ungdommen nå til dags

Tettstedsutvikling i Nye Asker kommune sett fra Nærsnes