For meg betyr ordet frivillighet at innbyggerne i Asker kommune som jeg bor i skal få lov til å starte sitt eget prosjekt, uten at de måtte bli stoppet. Alle nye og ferske ideer er gode på en eller annen måte. Alle må bli hørt og sett.

Mine største prosjekter i år er:

1. Å få på plass EL-innebandytilbud i Asker kommune

2. Jeg har sittet i råd for personer med funksjonsnedsettelse i Asker siden 2019, og lært mye og blitt enda mer politisk engasjert enn det jeg var i starten. Så den andre tingen som også er målet mitt i år, er å bli medlem av et politisk parti slik at jeg kan stille til valg ved neste kommunevalg for å bli en del av kommunestyre i Asker. Jeg vil gjerne utfordre meg selv enda mer i politikken, for å lære enda mer, og for å få enda flere oppgaver og temaer å jobbe med.

Paraidrett og politikk

Det er mange temaer innenfor politikk som jeg brenner for, men de topp tre viktigste temaene for meg er:

- Flere paraidrettsdager

- Synligjøre paraidretten EL-innebandy som jeg driver med i Bærum Kommune og i Asker kommune hvor den er svært ukjent

- God psykisk og fysisk helse for personer med nedsatt funksjonsevne

Mange sier til meg at man ikke bør gjøre EL-innebandy til en politisk sak, men jeg sier hvorfor ikke? Det er jo via de politiske budsjettene at man får penger til å starte en ny idrett.

Jeg synes selvfølgelig politikerne i Asker gjør en fantastisk jobb, så de fortjener all ros de kan få. Det jeg prøver å få fram i denne artikkelen uten og kritisere noen er bare at de som sitter i kommunestyret, formannskapet og i de forskjellige utvalgene i Asker kommune også bør begynne å tenke på å ha fokuset sitt rettet ekstra mot de samme temaene jeg har fokus på.

En annen ting jeg også opplever er at handlingsprogrammene og temaplanene nevner masse om ordet idrett, men aldri noe om paraidrett.

For at politikerne i Asker skal bli bedre kjent med hva paraidretten EL-innebandy, som jeg driver med er, og ikke minst høre mine meninger om hvordan jeg tenker at vi kan skape et EL-innebandy tilbud i Asker, så har jeg stort ønske og et forslag til politikerne. Får jeg komme på et av deres utvalgsmøter, kommunestyre eller formannskapsmøte og presentere for dere hva EL-innebandy er, og hvilke tanker jeg har om hvordan få dette tilbudet også her i Asker kommune.

Ungdom må bli invitert til kommunestyremøter og formannskapsmøter slik at politikerne kan snakke med oss ungdom direkte. Det bør skje ofte, og er viktig.

Vi har mye å lære av hverandre.

Ikke minst la de frivillige komme med sine ideer i år - frivillighetens år - der ingen ideer er dumme

På forhånd takk