Kollektivtilbudet i søndre Asker er ikke godt nok. Og skoleskyssen for våre elever som bor lengst syd i kommunen er om mulig enda dårligere, eller det vil si, for de elevene som har sitt nærskoletilbud på Bleiker eller Nesbru, så finnes den egentlig ikke.

Viken Fylkeskommune som har ansvar for de videregående skolene, følger en såkalt nærskoleordning. Det betyr at du kan velge hvilken linje/utdanningsprogram du ønsker å gå på, men nærskolen din blir valgt ut ifra postnummeret ditt. Dersom den nærmeste skolen ikke har den linjen elven ønsker å gå på, så får du tilbud om en annen skole i kommunen. St. Hallvard, Åssiden og Rosenvilde i Bærum er mulige alternativer.

Mange av elevene synes det er spennende å komme til en ny skole, nytt miljø og å få nye klassekamerater. Det er bare det at skoleveien blir så altfor lang. Da det ikke går direkte skolebuss, som fylkeskommunen har ansvar for, så bruker flere av elevene over to timer hver vei.

Det er trist å høre elever fortelle at de kanskje prioriterer en annen linje enn det de egentlig har lyst til, grunnet for lang skolevei.

Høyre er for fritt skolevalg. Det betyr at elevene selv kan få velge der de ønsker å gå. Dersom Viken hadde praktisert dette, hadde elevene hatt enda flere skoler å velge mellom. Frogn videregående skole for eksempel, kunne vært et godt alternativ for disse elevene. Reiseveien gjennom tunnelen for elever fra Tofte ville faktisk vært kortere enn til nærskolen Røyken.

Frafall i videregående skole regnes som et av de største problemområdene i norsk skole. Og vi vet at det er de elevene som får sitt førstevalg innfridd som klarer seg best.

Vi synes det er en skam at Viken fylkeskommune ikke prioriterer våre unge elever på en bedre måte. Og det kan synes som om skoleskysstilbudet, bare blir dårligere og dårligere. Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med fylkeskommunen, både med fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes og med Roger Ryberg som er fylkesordfører i Viken, og i tillegg bosatt på Tofte. Men vi snakker for døve ører.

Ifølge Viken, så er to timer pr vei helt greit i henhold til Vikens retningslinjer for skoleskyss. I tillegg tar man da utgangspunkt i at bussene går og korresponderer når de skal, noe som mange av oss har erfart, ikke stemmer. Men er det helt greit at våre elever bruker to timer (og veldig ofte mer) hver vei, frem og tilbake til skolen?

Les også: Albert (16) fikk tilbud om transport til skolen: – Taxitilbudet tar lengre tid enn å reise med rutebussen

Les også: Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Det er en målsetting om at alle norske ungdommer skal fullføre og bestå videregående opplæring. Et bedre skoletilbud hvor elevene selv får velge hvor de skal gå, og en bedre skoleskyssordning, burde være det minste problemet.

På hjemmesiden til Viken fylkeskommune, så står det at Viken jobber systematisk for å gi våre ungdommer det beste utdannings- og læreplasstilbudet i landet. Kjære Viken, lytt til våre ungdommer og lytt til kommunene. Og la oss jobbe målrettet sammen, for å få til et godt tilbud, til det beste for vår viktigste fremtidige ressurs, nemlig ungdommen vår.