Vi går snart inn i det nye fylket Viken og inntaksordningen for den videregående skolen er oppe til debatt. Vi mener at elevene vet best selv hvilken skole de vil gå på.

Høyre garanterer for fritt skolevalg

Derfor er Høyre garantisten for fritt skolevalg med sikkerhetsnett i hele Viken. Sikkerhetsnettet skal sørge for at ingen tvinges til lang reisevei, samtidig sikrer vi frihet for de elevene som vil velge noe annet enn nærskolen.

Fritt skolevalg vil gi nye muligheter for elever i Buskerud. I Buskerud blir elevene tildelt skoleplass etter geografisk inntak etter et nærskoleprinsipp.

Med fritt skolevalg vil ikke postnummer være avgjørende for hvilken skole elevene kan gå på. Det gir valgfrihet for de som ønsker å søke seg bort fra nærmiljøet eller vil gå på en skole som tilbyr andre programfag eller fremmedspråk enn nærskolen.

I Akershus, hvor jeg kommer fra, har vi en ordning hvor elevene kan søke fritt på skoler innenfor de tre regionene Asker og Bærum, Romerike og Follo. Ordningen ble vedtatt av fylkestinget i Akershus i 2005 og tilbakemeldingene var gode.

De videregående skolene i Akershus er i dag best i landet på fullført og bestått, og i 2017 kom 94,1 prosent av elevene inn på sitt primærønske.

I Viken ønsker Høyre å innføre fritt skolevalg etter modell av Akershus hvor man deler det nye fylket inn i hensiktsmessige regioner som elevene kan søke fritt innenfor. Det er viktig for Høyre at fritt skolevalg ikke betyr at noen må reise langt for å gå på skole.

Derfor har vi i Akershus laget en modell hvor et antall plasser holdes av på hver skole og fordeles for å sikre at ingen får for lang reisevei.

Målet til Høyre er en skole som utjevner sosiale forskjeller

Fritt skolevalg er den beste løsningen vi har for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller realfag, får friheten til å velge dette selv.

Målet til Høyre er en skole som utjevner sosiale forskjeller, der man ikke begrenses av hvor mange bøker foreldrene har i bokhylla hjemme. Da må vi sikre gode skoler som gir tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Men vi må også sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det.

Høyre vil ha fritt skolevalg inn i Viken, og sikre elevenes rett å velge skole selv uavhengig av bosted. Fritt skolevalg er den mest rettferdige av mange urettferdige inntaksmodeller. Høyre er garantisten for fritt skolevalg i Viken.

Fritt skolevalg – men for hvem?

Nye muligheter i Viken

En skole med ambisjoner - fritt skolevalg

Nærskoleprinsippet en demning mot mer frafall i skolen