RHA inviterer nemlig i år som i fjor lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 1. mars. Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler RHA ut 250 000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

- Det er stor interesse for denne ordningen, og det har vært en omfattende jobb å fordele pengene. I år er søknadsbunken foreløpig litt mindre, så vi håper det kommer inn mange søknader den siste uken, sier Isaksen, som oppfordrer alle lag og foreninger som jobber med barn og unge til å søke om penger.

Frist 1. mars

Dette blir tredje året på rad RHA inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Nå ønsker loakalavisen seg flere søknader før fristen 1. mars.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi ønsker å være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier redaktør Isaksen.

25 millioner kroner

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, framholder RHA-redaktøren.

Pengestøtten fra RHA inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Etter 1. mars skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra RHA og et eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Du kan søke her

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»