Det er Eldrerådene i Asker og Bærum som arrangerer det digitale møte som starter klokka 14 torsdag 5. november og varer til 15.45.

– Møtet er gratis, og for deg som er interessert i framtidens boformer for eldre i kommunen, sier Kirsten Koht i Asker eldreråd.

Med dette møtet ønsker eldrerådene å forankre en satsing på alternative boformer for eldre.

For å delta på det digitale møtet må denne adressen brukes: https://us02web.zoom.us/j/84469526861 …

– Nye boformer for eldre bør bære preg av elementene i regjeringens «Leve hele livet» som tilbud om aktiviteter i et felles hus eller lokale, skape fellesskap gjennom at hver enkelt beboer får brukt sine ressurser, mulighet for matfellesskap, trening, turer og kulturelle aktiviteter, sier Koht.

Hun mener det må være en stor fordel av kommunen kan yte tilbud til flere i samme bofellesskap ved behov.

– Bofellesskapene kan også romme flere generasjoner, og yngre beboere kan også delta i de aktivitetene som utvikles, sier hun.

Eldrerådene Kirsten Koht i Asker og Nina Sanner i Bærum åpner konferansen og gir en introduksjon til hvorfor eldrerådene ønsker nye boformer for eldre.

Deretter skal Tor Arne Midtbø, plansjef i Asker kommune si noe om «Bofelleskap en av framtidens boformer i Asker». Liv B. Hansteen, enhetssjef Bolig i Bærum kommune skal si noe om «Det gode naboskap og nye boformer i Bærum». Kristin Walstad, lokalpolitiker i Asker og tidligere leder ved Fontenehuset har temaet «Hvordan skapes fellesskap der hver enkelt får brukt sine ressurser.

Flere representanter for utbyggere og av boliger for eldre viser sine prosjekter, og det blir anledning til å sende inn skriftlige spørsmål underveis i møtet.