Gå til sidens hovedinnhold

Først ros så mye ris: – Lenes Conradis klimaambisjoner blir slått av både EU, USA og Kina

Høyre liker å fortelle om arbeidet de gjør for klima og miljø i Asker. Analyserer vi nærmere det Lene Conradi skriver i Budstikka 2. februar så gjemmer det seg faktafeil og retorikk som villeder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først ros til ordføreren for å anerkjenne at arbeidet med å begrense global oppvarming er en «større utfordring enn håndtering av koronapandemien».

La oss så se litt nærmere på hennes argumentasjon og bruk av tall.

1 «Utslippene av klimagasser er redusert med 83 prosent» i gamle Asker fra 2007 til 2017.

Disse tallene kan leses som om det er tall for hele kommunen, men de gjelder kun kommunens egne bygg og utslippskutt gjennom overgang fra fossil til bioolje i egne bygg. Fra 1. januar 2020 ble det uansett forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Ca. 70 % av Askers totale utslipp kom i 2019 fra transport. Utslippene har gått litt ned siste år som for 3 av 5 kommuner i Norge. Dette skyldes ifølge Miljødirektoratet i hovedsak innblanding av biodrivstoff samt mindre bilkjøring med fossilbiler. Vi kan altså takke MDGs restriktive politikk for bilkjøring til Oslo for Askers utslippskutt.

Les også: En klimaplan for Asker

2 «Det langsiktige målet er at Asker skal være lavutslippssamfunn i 2050 og være i front i Kommune-Norge».

At Asker skal bli lavutslippsamfunn i 2050 er ikke ambisiøst i det hele tatt.

Norge har lovfestet å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Både EU, USA og Kina har gått enda lengre. Kina vil bli karbonnøytrale i 2060 og Biden vil nå at USA skal bli netto utslippsfri i 2050. EU-parlamentet erklærte klimakrise og vedtok målet om karbonnøytralitet i 2050 allerede i 2019.

Les også: Klimameldingen er dårlig nytt for Asker og for verden

Conradi er svært fornøyd med at 90 prosent av innbyggerne støtter dette målet. Vi er enig at det er bra med oppslutning om en ambisiøs klimapolitikk.

Nylig kom den største meningsmålingen som noen gang er gjort om klimaendringer. Den viser at et stort flertall i 50 land vil ha kraftig handling mot global oppvarming. Nesten to av tre i verden mener vi har en klimakrise.

Men for Conradi så er det aller viktigste at vi må «avstå fra symbolpolitikk». Hva mener hun med det egentlig?

3 «Det er ikke klimamål å hindre bilframkommeligheten» – nå som bilparken om kort tid «er basert på utslippsfri teknologi», hevder Conradi.

Da må vi minne ordføreren om at ingen kjøretøy er utslippsfrie, verken til luft, vann, med henhold til støy eller klimagasser i livsløpet. Største kilde til mikroplast i Oslofjorden er bildekk, altså dekkslitasje fra kjøretøy.

Lene Conradi forsøker skape et inntrykk av at Høyre fører en offensiv klimapolitikk, men har altså lavere klimaambisjoner enn Kina.

Kommentarer til denne saken