Forrige gang ble boligene revet vekk. Nå legges ti nye ut for salg i Slemmestad: – Har 250 interesserte

Boligprosjektet Engetoppen på Engebråten i Slemmestad var svært populært da første del av prosjektet ble lagt ut for salg. I Juni legges andre del ut.