Formannskapets ønsker for Askers kollektivtilbud: Strøk forslag om ekstratog på Spikkestadbanen og vil ha bussfil på E134

Kommunedirektør Lars Bjerkes forslag om ekstratog og pendel på Spikkestadbanen ble strøket og endret av formannskapet i Asker da de torsdag behandlet kommunens innspill til Viken om nasjonal transportplan (NTP).