Formannskapet kvier seg for å tvangsinnløse Odalsveien 1 – vil ha en siste runde med grunneier

For å få til utbyggingen av nye Slemmestad sentrum har Asker kommune behov for å kjøpe ut eierne av Sentrumsgården i Slemmestad. Men bruk av ekspropriasjon sitter langt inne for politikerne i Asker.