Tirsdag 17. mars var Follestad Gjenvinningsstasjon tvunget til å stenge på grunn av sykdom blant nøkkelpersonellet. Dette førte umiddelbart til lange køer på kommunens andre gjenvinningsstasjon på Yggeset.

Det skjedde til tross for at renovasjonsavdelingen i Asker kommune innstendig oppfordret folk på nettsidene sine til bare å komme med avfallet sitt dersom det er tvingende nødvendig, og heller lagre avfallet hjemme til krisen er over.

Rennet på gjenvinningsstasjonen har ført til store ansamlinger av folk, noe som medfører smittefare folk imellom og dessuten truer sikkerheten til de ansatte på gjenvinningsstasjonene i forhold til smitterisiko.

Les også: Follestad Gjenvinningsstasjon stengt på grunn av sykdom

Dobbelt så mange som i fjor

Og rennet av folk som vil kaste avfall, har bare fortsatt.

– Køene er ikke blitt kortere. Det er fortsatt altfor stor pågang, forteller leder for renovasjonsavdelingen i Asker kommune, Sven Bjørnson.

Folk slippes inn puljevis, og ventetiden kan bli lang.

Faktisk er besøket ved Askers to gjenvinningsstasjoner doblet i forhold til samme periode i fjor.

Årsaken er trolig at mange benytter koronakrisen til å rydde i boder, på loftet eller i kjelleren.

Åpent mandag, onsdag og fredag

Inntil videre holder Follestad Gjenvinningsstasjon åpent mandag, onsdag og fredag, fra klokka 7–15.

– Det er det vi klarer for øyeblikket, opplyser Bjørnson og viser til at renovasjonsavdelingen må være sikre på å ha mannskaper nok til å holde forutsigbare åpningstider.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende, sier han.