Gå til sidens hovedinnhold

Folket ønsker bro, men sentrale politikerne vet best

Når en lytter får en svar, og folkemeningen i lokale strøk på begge sider av fjorden er tydelige på at en bro er klart å foretrekke framfor en lytt løp i tunnelen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I folkemøte på Holmsbu, hvor alle partiene var representert til debatt på mandag, kom det klart fram at blant lokalpolitikere i Asker er det kun FrP som ønsker bro, og vi har støtte for vårt syn i egen stortingsgruppe.

Som jeg har tatt til ordet for tidligere bør vi alle heve oss opp over det rent lokale og se E134 i et større perspektiv. Ved å legge en ny trase ned langs Eikeren til Sande og over Hurum sør til Halvorshavn med bro over til Hvitsten og Vestby vil en fjerne trafikken fra både Drammen og Lier. I tillegg vil en også ta unna for tungtrafikk som komme på E16 Sandvika. Drammen vil få samme utfordring som Oslo om få år og diskusjonen der har allerede startet med løsninger i mange milliarders klassen om hvordan få bilene ut av Drammen. Det blir en ny Lierdebatt, som så langt har pågått i over 20 år.

Ja en bro koster noe mer isolert sett, men en må sammenlikne på likt grunnlag. Da må en også ta med både kostnaden og tidsforbruket på Liertraseen og løsningen i Drammen, og vurdere dette opp mot en ny trase som beskrevet over. KVU2 slo da også fast at selv en isolert løsning med bro ville gi samfunnsøkonomiske gevinster og nytt løp ville gi negative gevinster.

En kortsiktig utfordring vil også være at ett nytt løp i tunnelen er tidsberegnet til å starte omtrent samtidig med de større omleggingene på E18 mot Oslo, og hvor prosjektlederen har lovet kø, kaos og forsinkelser i byggeprosessen. Samtidig som en skal bygge nytt løp og som vil innbefatte en rekke stengningen. Ved byggingen av løp 1 ble det avsatt ca. 2000 sprengladninger. Tilsvarende eller mer må forventes i løp 2, da dette blir både lengre og dypere enn løp 1. For vær ladning som skal settes, må det påregnes rundt en time med stans hvis en er heldig. En slik situasjon vil bli uholdbar for pendlere og de som driver med logistikk. Løp 2 er prosjektert dypere for å unngå et parti med løsmasser en støtte på da de bygde løp 1.

Langsiktig vil et løp 2 bety at det blir lettere å evakuere når brann oppstår, og at en raskere vil kunne åpne for begrenset trafikk om enn i et felt, men med situasjonen på E18 vil en også måtte påregne en vesentlig større andel tungtrafikk og betydelig større risiko for ulykker og brann.

Uansett om det er et eller to løp vil risiko og fare for utryknings- og bergingsmannskaper være betydelige i en så lang og dyp tunnel.

Kommentarer til denne saken