En fersk meningsmåling utført av Infact på vegne av Lokalsamfunnsforeningen viser at motstanden mot sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold er enorm. 57% av de spurte sier de er imot, kun 20,6% sier de er for, mens 22% svarer «vet ikke».

Dette viser at Høyre, FrP, Venstre og KrF sin beslutning om å opprette Viken gjennom tvang var feil. Avgjørelsen var udemokratisk og arrogant. Folk flest vil ikke ha Viken.

Senterpartiets valgkampsak nummer 1

Derfor er Senterpartiets valgkampsak nummer 1 å oppløse Viken så fort som mulig.

Interessant er det også å se i målingen at det kun er blant Venstres velgere man finner flertall for Viken. I Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF, MDG, SV, Rødt og Senterpartiet er det solid motstand mot Viken blant velgerne.

Høyre, FrP og KrF er derfor i utakt med egne velgere, men sånn blir det når beslutningene blir tatt bak lukkede dører i Oslo. Det må være frustrerende for tillitsvalgte og folkevalgte i disse partiene å bli overkjørt av egen ledelse.

Viken vil føre til en massiv sentralisering av tjenester

Vi i Senterpartiet er ikke i mot Viken bare for å være i mot. Viken vil føre til en massiv sentralisering av tjenester. Makta havner i byene rundt Oslo. Gjennom det nye inntektssystemet for fylkene vil Viken tape flere titalls millioner hvert år enn hva de tre fylkene ville fått totalt hver for seg.

Hvor skal dere begynne å kutte, Høyre, FrP, Venstre og KrF? Er det skoler og tannklinikker som skal nedlegges? Er det områder som kan se langt etter penger til opprustning av veier? Dette er deres ansvar.

Det er langt fra Hol til Halden og med totalt 1,2 millioner innbyggere vil vanlige folk bli enda mindre. Veien for å påvirke politikken vil bli enormt lang.

Derfor er Senterpartiet i mot Viken.

Vårt alternativ er Akershus, Buskerud og Østfold som tre selvstendige fylker. For å få dette til trenger vi først et flertall ved høstens fylkestingsvalg som kan sende søknad i 2021. Hvis Erna Solberga sentraliseringsprosjekt mister flertallet i 2021, vil søknaden innvilges og Viken kan deles opp.