For meg er FN-dagen en påminnelse om at vi mennesker må samarbeide for å ta vare på hverandre og livsgrunnlaget vårt.

«Sammen for en bedre verden» er grunntanken til FN, og de 193 medlemslandene utgjør i dag verdens største fellesskap. Et fellesskap vi trenger mer enn noen gang for å løse verdens utfordringer.

Samarbeid for fred og rettferdighet

FN ble etablert 24. oktober 1945 for å forene verden i samarbeid for fred og rettferdighet. Vi har oppnådd mye siden den gang, men vi har fremdeles en jobb å gjøre for å styrke demokratiet, bekjempe fattigdom og ulikhet, krig og konflikt. I dagens samfunn har vi også nye og store utfordringer som kan true den positive utviklingen; tap av artsmangfold, klimakrise og populistiske strømninger.

Gjennom FN har verden blitt enig om 17. bærekraftsmål – en felles arbeidsplan for en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle – innen 2030. FNs bærekraftsmål er globale, men mye av jobben må gjøres lokalt.

I Norge er noen av målene allerede nådd, og vi som bor her er blant verdens mest privilegerte mennesker. I 1945 var det ikke slik, vi var et fattig land etter fem år med krig og okkupasjon. Vi fikk hjelp til gjenoppbyggingen fra det amerikanske hjelpeprogrammet Marshallplanen, og mottok over 60 milliarder norske kroner i dagens verdi. Norge er et eksempel på at internasjonalt samarbeid og solidaritet virker.

Vår nye storkommunes målsetninger

Selv om Norge ligger godt an når det gjelder noen målsetninger, har vi likevel mange mål å jobbe mot, både lokale utfordringer innenfor utdanning og helse, og mål med globale konsekvenser som miljø, energi og klima.

Vår nye storkommune har valgt å bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk og praktisk veileder for hvordan vi styrer og utvikler lokalsamfunnet vårt fra og med 2020. Bærekraftsmålene har åpnet øynene våre for mange nye muligheter til å arbeide sammen til beste for askersamfunnet – og i solidaritet med resten av verden.

Asker har gjennom flere år hatt gleden av erfaringsutveksling med FNs bosettingsprogram (UN-Habitat), og i forrige måned ble vi del av et FN-støttet nasjonalt nettverk (Network of Excellence) for å bygge sterke partnerskap rundt bærekraftsmålene i byer og tettsteder. Slike nasjonale og internasjonale fellesskap gir oss verdifull kunnskap, i tillegg har vi mange lokale fellesskap rundt i kommunen vår.

Alle kan ta del

Det er her de konkrete tiltakene i kommuneplanen blir gjennomført – på skoler, byggeplasser, sykehjem og gjenvinningssentraler. Det er i lokalsamfunnet innbyggere engasjerer seg i frivillig arbeid og støtter mennesker som trenger hjelp – enten det er snakk om noen i vår umiddelbare nærhet, eller når vi mobiliserer til inntekt for årets TV-aksjon. Vi kan alle ta del i et eller flere slike fellesskap i våre liv.

Et afrikansk ordtak sier at «mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden.» FN-dagen er her for å minne oss om at vi aldri må gi opp å jobbe for en bedre verden for alle, og at det er nettopp alle disse små og lokale fellesskapene som til syvende og sist utgjør FN-fellesskapet.

Les også: Røyken manglet 30 bøssebærere til årets viktigste søndagstur

Sætreelever løper for TV-aksjonen i skoletiden

Det er snart tid for årets søndagstur: - I år går vi for Care