I de siste dagene har RHA skrevet en del om et felles kommunestyremøte mellom Røyken, Hurum og Asker. Det ble avholdt tirsdag 5. februar på kvelden. Det var tre foredrag og middag deretter - eller omvendt. Det hele kostet 238 000 kroner. RHA ba om innsyn i kostnadene og snakket deretter med arrangøren – det vil si både prosjektrådmann Lars Bjerke og leder av fellesnemnda Lene Conradi. Vi valgte en nøktern – synes vi – framstilling av saken, som faktisk er av en slik karakter at den kan friste enhver journalist til mange tabloide vinklinger.

RHA tok saken opp fordi vi mener den er svært relevant i kommunesammenslåingen og fordi det er mange aktører i lokalsamfunnet som kjemper om oppmerksomhet og om bevilgninger av ulik karakter fra kommunale budsjetter.

Artikkelen i RHA er opplysende, slik vi ser det, og de to som var hovedansvarlige for arrangementet har svart grundig på våre spørsmål.

Så dukker det opp innlegg på Facebook fra sentrale, offentlige personer i Hurum, som mener dette er spekulativt lavmål fra lokalavisas side. Ordene tilhører Tom Bratlie, en profilert mann i Hurum, gift med ordføreren og kandidat på nye Asker Høyres liste til det første kommunevalget i den nye kommunen. Han kritiserer RHAs artikkel og får støttet av blant andre partifelle Morten Sandnes og fra KrFs Kent Lippert Olsen.

Akkurat som politikere må tåle kritikk, må også lokalavisa tåle å få passet sitt påskrevet innimellom. Men det er faktisk trist å registrere at det fra tid til annen kommer klare meldinger – spesielt fra høyresiden i Hurum-politikken - om at avisen må dempe seg når det kommer artikler som setter dem i et kritisk lys. I den gjeldende saken er det avholdt et felles kommunestyremøte med et innhold som mange synes var tynt og som kostet 238 000 kroner å avholde. Og så skal ikke lokalavisa ha lov til å stille spørsmål!

Det kan av og til virke som noen mener at avisa skal være kritiske, bare ikke det rammer dem selv.