Fiskeridirektoratet: – Vi går sterkt imot utfylling av skjellsand ved Villa Malla

Fiskeridirektoratet skriver i et brev til Asker kommune at de er sterkt imot at Villa Malla skal få fylle ut skjellsand i sjøen, og ber kommunen kreve at sand som allerede er lagt ut, fjernes.