Får tilbud om å kjøpe prakteiendom for 20 millioner: – Vil styrke muligheten for utvikling

Oslo universitetssykehus tilbyr Asker kommune å kjøpe sentrumsområdet på Dikemark.