Gå til sidens hovedinnhold

Et realt løft for kommunene

MENINGER:

Vi trenger en regjering som er villig til å gi kommunene pengene de faktisk trenger for å sikre gode og trygge lokalsamfunn over hele landet. Det har vi ikke nå.

SV er det eneste partiet på Stortinget som vil gi kommunene et realt løft i kommuneøkonomien. Vi vil sikre at kommunene er i stand til å gi gode velferdstjenester innenfor helse, omsorg, skole og barnevern. Vi vil ha nærhet til tjenestene og livskraftige lokalsamfunn. I Stortinget har derfor SV foreslått ti milliarder mer enn det regjeringen hadde i sitt forslag.

Vårens streiker er et godt eksempel på hvorfor kommunene trenger mer penger. Streikene har vist at det ikke er nok folk på jobb, og at den kompetansen vi trenger mer av, ikke verdsettes høyt nok. De andre partiene kan umulig ha forstått alvoret hverken i streiken i kommunene, eller i alle advarslene om at det er for få på jobb, både i helse og omsorg, skoler og barnevern i kommunene.

Allerede nå ser vi et skrikende behov for flere omsorgsarbeidere, sykepleiere og lærere. Disse gruppene får lønn av kommunen de jobber i. Da må selvfølgelig kommunene ha nok penger til å gi disse samfunnskritiske gruppene et nødvendig lønnsløft. Vi trenger flere helsefagarbeidere og sykepleiere til livsviktige oppgaver innen helse og omsorg, flere lærere og rom til variert og praktisk læring i skolene. Barnehagene trenger flere faglærte ansatte og tilstrekkelig med folk på jobb.

Maksprisen på barnehagen må ned. Barn som opplever omsorgssvikt må møte et barnevern som har tid og kompetanse til å se og hjelpe dem.

Alt dette koster penger, som regjeringen ikke er villig til å betale. De vil heller gi bort titalls milliarder i skattekutt til de aller rikeste. Det er ikke overraskende at regjeringen ikke ser alvoret, men det er skuffende at Ap og Sp heller ikke er med å sørge for at kommunene får det løftet de trenger.

Om SVs budsjett hadde fått flertall, hadde kommunene fått totalt ti milliarder mer enn de nå gjør.

Asker kommune ville med SVs forslag fått nærmere 180 millioner kroner mer å rutte med. Da hadde kommunen faktisk hatt råd å gi folk det de trenger. Til å kunne ansatte nok helsefagarbeidere, sykepleiere og psykologer – de yrkesgruppene som må til for å sikre et fullgodt helsevesen. Kommunen ville også kunne sikre nok kvalifiserte lærere til å kunne gi tilpasset opplæring, og tid nok til alle elever og oppgaver i skolen.

SV vil gi kommunene nok penger til at de kan bygge gode og trygge lokalsamfunn og vil jobbe for at vi får med de andre rødgrønne partiene på å sikre velferden over hele landet. Det er ikke valgflesk, men et løfte.

Kommentarer til denne saken