Det hevdes at problematikk med manglende vann og avløpskapasitet på kommunens renseanlegg i tidligere Røyken kommune er årsaken til at utbyggingen både på Spikkestad og i Røyken sentrum har stoppet opp og er satt på vent. I Områdeplanen for Røyken sentrum med nærliggende områder som nylig er vedtatt i kommunen og er lagt ut til høring til medio mars, er dette temaet om problematikk med vann og avløpskapasitet tatt inn i planen og at man må vente – antatt i mange år med utvikling – før dette kan løses. Hvor mange år må de som skal utvikle Spikkestad og Røyken sentrum vente?

Man greide å reise til månen i 1969, slik at påstand om at man ikke greier å få ordnet vann og avløsproblematikken fra Spikkestad og Røyken ganske umiddelbart, faller på sin egen urimelighet.

Jeg ber kommunen dokumentere hva som er problemet og NÅR problemet er løst.

I oppslag på RHA`s nettside inkludert på Facebook, klager Spikkestads innbyggere på mangelfull utvikling, som er forståelig, men forholdene i Røyken sentrum er ennå verre.