Gå til sidens hovedinnhold

"ESA–Oslofjordtunnelen: Nytt tunnel-løp kan bygges"

Artikkelen er over 1 år gammel

MENINGER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 3. juli 2019 kom konklusjonen fra ESA som har lukket klagesaken til “Organisasjonen Bedre Veier” (OBV). ESA skriver «Direktivets hellingskrav gjelder kun for nye prosjekter. Siden tilleggsløpet er fase to i en eksisterende tunnel, gjelder ikke disse kravene i direktivet.»

Alliansen ”Nei til Bro over Indre Oslofjord” mener det ikke lenger er saklig grunn til å ytterligere å utsette arbeidet med å ferdigstille tunnelløp nr. 2. Stortinget har vedtatt at tunnelen skal bygges og den er med i Nasjonal Transportplan.

Ferdigstillelse av tunnel

Arbeidene med tunnel nr. 2 vil ta mellom 5 og 6 år. Før de fysiske tunnelarbeidene starter må det etableres en prosjektorganisasjon. Dette vil ta mellom 1 og 2 år. Selve tunnelen vil det ta ca. 4 år å ferdigstille. I tillegg kommer oppgradering av dagens tunnel. Med oppstart i år vil begge løp være ferdig innen 2025-26. Kostnadene er beregnet til ca. kr. 6.0 milliarder. En eventuell bro ville først kunne ha blitt realisert nærmere 2045-50. Det tok mellom 25 og 30 år fra de første planene til tunnel nr. 1 ble lansert og til tunnelen var en realitet.

Lave investeringskostnader for tunnel

Etter vedtaket i ESA kan vi konstatere at vi nå får en fullverdig forbindelse under Oslofjorden som vil koste nærmere kr. 20 milliarder mindre enn broalternativet. Planleggingskostnadene, infrastrukturinvesteringene og kjøp av arealer allerede er tatt i forbindelse med byggingen av tunnelløp nr. 1.

God samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomien for en bro er tvilsom i forhold til en tunnel. Det er korrekt at SVV har beregnet en positiv økonomisk nytteverdi for en bro, men regnestykket blir ganske sterkt negativt når man regner med innkreving av bompenger. Tunnelen vil være samfunnsøkonomisk positiv allerede fra starten. Den vil også være nedbetalt lenge før en bro står ferdig.

Sikkerhet bedre for tunnel enn bro

Over de 18 år Oslofjordtunnelen har eksistert har den allerede med ett løp vist at det faktisk er en meget trygg tunnel - og langt sikrere enn de aller fleste broer. Ja, det har vært mange stopp. Men, Statens Vegvesen sier i sine dokumenter at over 90% av disse blir borte med et nytt løp. Den kommende 2 løps tunnelen garanterer for høy sikkerhet og høy tilgjengelighet.

Tid for å samles om tunnel

Nå som ESA har bekreftet at Stortingets beslutning om å bygge tunnelen på ingen måte strider mot EUs tunneldirektiv, er det på tide å starte arbeidene – slik at den sterkt økende trafikken på E134 får en tidsmessig løsning.

Det finnes faktisk ikke noen annen løsning enn tunnel dersom man ikke på ny er villig til å etablere et høykapasitets – fergesamband i eller nær Drøbak og/eller å konstatere at Oslo får en dramatisk økning av gjennomgangstrafikken. Det tragiske er at slike trafikkale flaskehalser vil måtte vedvare i flere tiår.

Les også: OBV om ESA-avgjørelsen: - Vi tror fornuften seirer og at Stortinget vedtar broalternativet

Kommentarer til denne saken