Når jeg søker på influensavirus kommer de samme sykdomstilstandene opp som nåværende Omikron. Feber, hoste, luftveissymtomer, hodepine, påvirket almenntilstand og muskelsmerter.

Smitten spres gjennom pust, hoste, nysing og i direkte kontakt med mennesker og kan smitte via gjenstander. Influensavirus er også kuleformet med utstikkende partikler (tagger). Videre har tidligere influensaepidemier både vært særdeles smittefarlige, har forårsaket mange sykehusinnleggelser og død, gjerne på pasienter med underliggende sykdommer. FHI varsler nå at de fleste av oss vil bli smittet, uavhengig av tidligere vaksiner, men at de som innlegges på sykehus har kort innleggelsestid – altså de fleste får ingen alvorlige senskader.

I Danmark fjerner de fra 1. februar alle covid-restriksjoner til tross for enorme smittetall. I Norge varsles det oppmykning i flere restriksjoner også her fra 1. februar, til tross for betydelig økning i smitten de siste uker både i Danmark og Norge. Trenden er fortsatt stigende.

Forstår jeg dette slik at helsemyndighetene i Norge og Norden for øvrig mener at de fleste vil bli smittet, men at dette ikke anses som noen overhengende fare for liv og helse slik at samfunnet således kan åpnes for mer normale aktiviteter? Mange som er smittet har vel så få plager at de knapt vet at de er smittet, som vel er et godt tegn? Det eneste problemet er karantene og at hele familier havner i «husarrest».