Martin Berthelsen stiller et retorisk spørsmål i et leserinnlegg i RHA 2. september. Det korte svaret er nei. Asker kan ikke kalles en fattig kommune.

En årsak til at Asker kommune slipper en slik karakteristikk, kan være at Berthelsen og hans meningsfeller ikke har styrt i Asker på mange år. Ikke i dagens Asker og heller ikke i de tre tidligere kommunene. De partiene som har styrt har gjort det på en stødig og langsiktig måte som har sørget for en trygg økonomi. Og det kan vi love at vi vil fortsette med.

Det er selvfølgelig flere årsaker til at Asker har en sterk økonomi. Blant annet har kommunen klart å tiltrekke seg og holde på en høyt utdannet befolkning og innbyggere med relativt høy gjennomsnittlig inntekt. Med dette følger også høyere skatteinntekter, enn i kommuner med en annen demografi. Hvilket i seg selv er et meget godt utgangspunkt for å kunne levere gode tjenester til alle våre 96000 innbyggere.

Men der Berthelsen og hans partifeller nærmest ikke ser grenser for hvor mange penger de kan vedta til gode prosjekter og ønsker, ser vi behovet for å styre i en helhet der de riktige tingene prioriteres og som sikrer økonomien for framtiden.

Det gjelder også i saken Berthelsen eksemplifiserer i innlegget sitt. En omstilling (noen kaller det kutt) på 10 millioner kroner i område oppvekst, på grunn av merforbruk utover budsjett. Størrelsen er oppgitt til å være 0.04 prosent av det totale budsjettet. Og selvfølgelig har det en effekt – men administrasjonen har vurdert det framlagte forslaget å gi minst utfordringer.

Bertelsen skriver at saken ble satt på vent. Det er riktig, da utvalget ønsket flere opplysninger om nevnte effekter.

Men å sammenlikne omstillingen med overskridelser og videreføring av Velodrom-prosjektet, blir helt feil. Velodromen dreier seg om en investering, i dette tilfellet endog et lån som skal betales tilbake til kommunen, mens budsjettoverskridelsen i oppvekst er en årlig utgift. Dersom denne ikke blir håndtert vil det koste 10 millioner ekstra pr. år – 100 mill. over 10 år. Det er rett og slett ikke sammenliknbare utfordringer, selv om det selvfølgelig er greit å være mot velodromprosjektet.

Som kommunepolitikere er vår hovedoppgave å sørge for at den lovpålagte tjenesteytingen er god nok eller gjerne best mulig, samtidig som vi skal ha et ekstra fokus på de mest sårbare i samfunnet. I tillegg ønsker vi at den ikke-lovpålagte tjenesteytingen også er god. I vår kommune er vi så heldige at begge disse ligger på et meget godt nivå. Og årsaken til dette er nettopp at de som styrer har evnet å prioritere.

Vi er for øvrig spente på hva som kommer av rammevilkår for Asker i det kommende statsbudsjettet. Vi frykter at dagens regjering (med SV som støtte), med en ny inntektsfordelingsmodell, vil strupe vår kommuneøkonomi i forhold til dagens modell.

Asker er i dag en økonomisk godt stilt kommune. Slik vil vi at det skal være i framtiden, og derfor må vi også gjøre gode prioriteringer nå.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt