Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp), var klar og tydelig på veimøtet i Teglen sist uke når det gjelder bygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden, og forholdet til ESA – som enkelt sagt er EUs regelvokter overfor EØS-landene. Statssekretæren sa nemlig at Statens vegvesen må la prosjekteringen av nytt tunnelløp ligge i bero til det kommer et svar fra ESA. Det er Organisasjonen for Bedre Veier (OBV) som tidligere har sendt inn en klage til ESA på regjeringens vedtak om å bygge nytt tunnelløp.

Veimøtet i Røyken siste uke kom i stand etter initiativ fra Røyken kommune, Røyken næringsråd og E134 Haukeliveien AS. Møtet ga en del svar, men også svar som betyr at mye fortsatt er uavklart når det gjelder Oslofjordforbindelsen.

Det er svært mange som nå er veldig utålmodige i denne saken. Å få bygd et tunnelløp til innen få år betyr mye for transportnæringen og for hele storregionen generelt. Debatten om hvorvidt det skal bygges nytt tunnelløp eller bro, trodde vi var avklart da regjeringen annonserte sitt tunnelvedtak i fjor sommer. Da så det ut til å ligge til rette for at det skulle bli et tunnelløp nummer to innen fem-seks år. Og ett av argumentene til tunneltilhengerne var at et tunnelløp ville være mye enklere å få på plass raskt – og det var nødvendig fordi blant annet transportnæringen og næringslivet generelt skriker etter en bedre løsning enn vi har i dag med nesten daglige stengninger av tunnelen.

Det har for så vidt fortonet seg som et godt og velbegrunnet argument, men slik tunnelprosjektet nå drøyer ut i tid, begynner argumentet virkelig å fortynnes. Må vi vente så lenge på en avklaring at det snart er raskeste å prosjektere og bygge en bro i stedet?

Storsamfunnet er tjent med at det blir en raskt løsning, og det ser det ikke ut som det blir per i dag. Men veimøtet i Røyken var et godt initiativ som bidrar til å holde en viktig sak varm.

Les flere lederartikler her.