– Dagen starter som vanlig med en liten pilegrimsvandring fra bommen innenfor Grønsand gård på Storsand, opplyser sogneprest Ragnar Elverhøi.

Turen går langs Sandstien og den såkalte Oldtidsveien over Hurumlandet frem til Stikkvannshytta.

Hurum historielag er representert og forteller om gamle boplasser og historiske steder langs ruten.

– Enkle kår og fattigdom preget mange folks liv i gamle dager. Dette var også eneste vei over Hurumlandet fra Storsand til Hurum kirke på Klokkarstua, forteller elverhøi, og legger til at norske soldater lå i 1716 klare langs Oldtidsveien for å stoppe svenskekongen Karl XII, men at det heldigvis ikke kom til trefninger.

Historielaget har også satt opp nye skilt med historiske fakta om interessante steder og folks liv langs stien.

Pilegrimsvandringen tar stopp underveis for å lære om gammel historie og i tillegg tenke litt på for hva det vil si å være en pilegrim. – Dette gir også en fin overgang til friluftsgudstjenesten ved Stikkvannshytta som er vandringens mål. I år feires det gudstjeneste med både dåp og nattverd der, sier Elverhøi.

– Menighetsrådet avslutter det hele med god kirkekaffe og deilig bakst. For de som måtte ønske transport til og fra Stikkvann er det også mulig å bli kjørt helt frem til hytta. Vi viser til informasjon i dagens annonse for gudstjenester i Asker, sier sognepresten.