Gå til sidens hovedinnhold

En sørgelig påminnelse …

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik begynner et leserinnlegg i RHA 7. januar skrevet av stortingsrepresentant og leder av Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse, og leder av Høyres kvinneforum i Viken og varaordfører i Asker, Monica Vee Bratlie.

Leserinnlegget tar for seg de uheldig følgene av et kjønnsdelt arbeidsmarked: Konservativ kjønnstenkning bidrar til at kvinner blir hengende igjen lønnsmessig, og begrenser valgfriheten når det gjelder jobb og karriere for kvinner. Likestillingstanken som høyrekvinnene gir uttrykk for, var i sin tid radikal. Når Norge nå er et av verdens mest likestilte land, er det fordi folkeopplysning og sosialdemokrati har hatt gode kår i det norske samfunnet. Høyresidens bidrag til likestilling og rettferdig fordeling er et tema for seg.

Angell Gimse og Vee Bratlie er bekymret over at ikke flere kvinner driver gründerskap, eller som de uttrykker seg, «det er langt igjen før kvinner eier sin del av landet». Hva det innebærer å «eie sin del av landet» innbyr til nærmere diskusjon, med mindre forståelsen av eierskap til landet er at det eies av folket, og ikke av private investorer. Her nærmer innlegget seg sakens kjerne og budskapet til folket: Kvinner må ikke hindres i å drive «sosialt entreprenørskap med basis i typiske kvinneyrker»!

Etter først å ha argumentert for et kjønnsnøytralt arbeidsmarked, uttrykkes det bekymring over at kvinner ikke får innpass i en sektor der kvinner er til de grader overrepresentert! Eller har det kjønnsdelte arbeidsmarkedet sin berettigelse likevel?

Ifølge innlegget er det «enkelte hold» som ødelegger kvinners mulighet til å etablere entreprenørskap i velferdssektoren. «Enkelte hold» tyr nemlig til det ufine ordet «velferdsprofitører». Kan det være SV det siktes til? Dette partiet er kritisk til at skattekroner som skal gå til barn, syke og eldre, renner inn på kontoene til kommersielle velferdsselskaper.

Kreative løsninger for å unngå offentlig innsyn i transaksjonene og plassering i utenlandske fond er en del av bildet som avtegner seg. Med NHO som posisjonerer seg strategisk for å kanalisere milliarder av skattekroner inn til kommersielle velferdsselskaper, og med politisk støtte fra en samlet høyreside, skulle en tro at kvinner, med hjelp fra Høyres kvinneforum, også hadde alle muligheter til å være med på denne velferdsbonanzaen. På den annen side er det nok mange av «Karis» medsøstre som vil betenke seg på å være med på dette.

Når det fra ansvarlig hold hevdes at kommunens kjøp av asfalt er likestilt med kjøp av velferdstjenester, er det all grunn til å engste seg. Utsagnet gir uttrykk for en bedriftsøkonomisk vurdering om at alle kommunens tjenester egner seg for kommersiell utnytting. Det å ta ut profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester vurderes som høyverdig.

Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Dersom du ønsker en god offentlig velferd, underlagt folkevalgt styring, basert på solidaritet og ikke profitt, bør du tenke deg nøye om før du stemmer ved kommende valg.

Kommentarer til denne saken