Gå til sidens hovedinnhold

En solidaritetsdugnad mot koronavirus i Asker 

Artikkelen er over 1 år gammel

MENINGER: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen ønsker bistand fra frivillige organisasjoner. Røde Kors er beredt til å bistå. Vi har iverksatt beredskapsplaner og våre frivillige er klare til å hjelpe.

I 100 år har vi vært engasjert i humanitært arbeid til beste for oss som bor i Asker. Vi har en formell rolle gjennom at Røde Kors er tildelt en støtteaktørrolle til norske myndigheter på det humanitære området i henhold til Genève-konvensjon. Til hverdags er rundt regnet 300 frivillige i aktivitet innenfor kommunale kjerneoppgaver som beredskap, integrering, barn og ungdom, og gamle og ensomme. Et fellestrekk ved våre frivillige er at de har en velutviklet sosial samvittighet og er verdifulle bidrag i andre menneskers liv.

Nå står vi overfor en ny utfordring som vi i fellesskap må løse. Mange av våre frivillige er derfor midlertidig fristilt fra sine vanlige funksjoner, både for å unngå å bidra til ytterligere smittespredning og for å kunne bistå de som nå vil trenge oss aller mest. Det meste av frivilligheten er lite synlige dag-til-dag aktiviteter som får lite oppmerksomhet, men vi er skikkelig stolte av våre frivillige.

Som lokalforeningsledere har vi stilt våre frivillige og ressurser til disposisjon for å dekke behov til sårbare grupper.

Som lokalforeningsledere har vi stilt våre frivillige og ressurser til disposisjon for å dekke behov til sårbare grupper. Kommunens ansatte står nå i en presset situasjon. Det er viktig at vi frivillige organisasjoner bistår kommunen med relevante oppgaver, og at vi kan gjøre det over tid. Våre frivillige er kurset i førstehjelp, psykososial førstehjelp, har underskrevet taushetserklæringer, har erfaring med frivillig arbeid og kan «starte løpende» når behov oppstår.

Når dette er over, og det vil gå over – for det vil jo helst gå godt, håper vi at vi i fellesskap kan konkludere med:

At kommunens samhandling med frivilligheten var gjennomtenkt og realistisk, med vekt på å gi honnørord et mer konkret innhold.

At sikkerheten til frivillige var godt ivaretatt – og at de aller fleste holdt seg friske.

At frivillige var i stand til å gi et substansielt bidrag, gitt de rammebetingelsene som gjelder.

At vi holdt god kontakt med våre frivillige underveis – og at de derfor fortsetter, til tross for en lang periode med tilnærmet unntakstilstand og en nokså annerledes frivillig-hverdag.

At vi sammen bruker disse erfaringene på en konstruktiv måte i det videre beredskapsarbeidet, for å være bedre forberedt neste gang.

Og at koronavirus, tross alt, hadde noen positive bivirkninger, i form av holdningsendringer som vi vil ha nytte av i lang tid. For eksempel i forhold til solidaritet, omtanke for hverandre og klimautfordringer.

Dette er i alles interesse.

Samtidig er det grunn til å minne om at beredskapsarbeid er viktig, men vanskelig å prioritere. Når dette er over og solen begynner å skinne igjen, kan vi lett komme vi til å glemme at vi skulle ha fikset grunnmuren. Men da er vi like langt neste gang.

Derfor er vi opptatt av å bruke tilgjengelige frivillig-ressurser best mulig. Dette er i alles interesse. Både for å få mest mulig humanitær valuta igjen for innsatsen, og fordi en gjennomtenkt samhandling med frivilligheten kan avlaste offentlige budsjetter og tjenester. Men dette kommer ikke av seg selv. Når denne krisen er over må vi få på plass overordnet samarbeidsavtale og være inkludert i kommunens beredskapsplaner- og organisering.

Akkurat nå har vi alle fokus på de akutte behovene. Med felles innsats er Asker kommune og frivilligheten godt rustet til å ivareta befolkningen, og vi skal gjøre vårt.

Kommentarer til denne saken