1. januar 2020 dannes Viken fylkeskommune. Viken blir Norges største region med over 1,2 millioner innbyggere. Alle arbeidsoppgavene er fortsatt ikke klare, men helt sikkert er det at den videregående opplæringen blir en hovedoppgave.

En selvfølge at elevene får bestemme skole selv

I gamle Buskerud, Akershus og Østfold er det ulik praksis, når det gjelder konkurranse mellom skolene. I den nye regionen får Viken ansvaret for over 50 videregående skoler. Her må et utstrakt mål være fritt skolevalg. Det burde være en selvfølge at elevene får bestemme skole selv, gitt ut ifra dagens karakterkriterier. Fritt skolevalg vil føre til et konkurranseinsentiv for at skolene skal levere.

Gjennom fritt skolevalg vil skolene som gjør det bra, få gode søkertall. Videre vil skoler med et forbedringspotensial merke dette. De må da finne måter eller eventuelt skjerpe seg for å tiltrekke seg flere elever, rett og slett for å ivareta den faglige kvaliteten.

Flere private skoler

Viken får også et betydelig antall private skoler i vårt område. Dette er meget positivt og bidrar til at den offentlige skolen henger med i konkurransen. Viken bør derfor ligge i front, når det gjelder å videreutvikle samarbeidet med private skoler.

Når Norges største fylkeskommune dannes, er det ingen grunn til at ambisjonene ikke skal være høye. Viken må bli best i Norge, på å forhindre frafall i den videregående skolen. Arbeidet mot mobbing i skolen må være landsledende, og vi må sørge for at yrkesfagene får et løft. For å klare dette, må også samarbeidet med næringslivet videreutvikles.

Viken FrP har klare og tydelige ambisjoner for utdanningspolitikken i regionen. Når vi er størst i landet, må vi også være best på utdanningspolitikken i Norge. Fritt skolevalg og fri konkurranse mellom offentlige og private skoler, er derfor viktige verktøy for å bli ledende innenfor den videregående opplæringen. Viken FrP er nettopp garantisten for at dette gjennomføres.

Nærskoleprinsippet en demning mot mer frafall i skolen

Ja til idrett- og yrkesfag