Skolen skal være arena for kunnskap og mestring, og Asker-skolen er allerede blant landets beste. Med kunnskap om Asker-skolen kan vi gjøre den enda bedre i fremtiden.

Den norske skolen må stadig utvikles

Skole og utdanning har vært viktig for meg, helt siden den dagen jeg møtte full av forventning med skolesekk, fargestifter og matboks første skoledag. Som de fleste andre har jeg opplevd mestring og glede ved alt skolehverdagen byr på, men også nederlag og skuffelser.

Mestring, glede, nedturer, reformer og protester har jeg også erfart, både som lærer, student og utdanningspolitiker gjennom 25 år. Den norske skolen er jeg glad i og stolt av, selv om den har mangler og svakheter, og stadig må utvikles.

Alt for ofte stilles «kunnskapsskolen» opp mot målet om at skolen skal skape «gangs mennesker», som om det er en motsetning i dette! Gangs menneske blir elevene når de tilegner seg ulike typer kunnskap om verden de lever i og skal overta, når de lærer seg praktiske ferdigheter og utvikler sosial kompetanse.

Noen synes å mene at det å være et gangs menneske, eller godt menneske, er tilstrekkelig i enhver sammenheng. Men i noen sammenhenger, som yrkesutøvelse, må man ha helt spesifikk kunnskap, og spesifikke ferdigheter.

Elektrikeren må ha nødvendig kunnskap om elektriske systemer, kirurgen må kunne mye om medisin og være stødig på hånda, og en yrkessjåfør må kunne trafikkreglene.

Og selvsagt er den beste elektrikeren hun som også forholder seg til lover og regler, yter god service og kommuniserer godt. Den beste kirurgen forholder seg til pasienten som et helt menneske, og en dyktig yrkessjåfør er kanskje også en omsorgsfull forelder og engasjert klassekontakt.

Skolen på sitt beste gir elevene både allmennkunnskap, spesifikk kompetanse, og utdanner gode borgere.

Skolen skal ikke bare levere kunnskap, vi må også ha kunnskap om skolen

Jeg er enig i at «ikke alt som teller kan telles». Asker-skolen skal være en arena for meningsfulle skoledager, og ikke reduseres til kun testing og måling. For Høyre er skolen en av våre viktigste og høyest prioriterte samfunnsinstitusjoner, og vi vet at skolen har høy kompleksitet.

Skolen skal ikke bare levere kunnskap, vi må også ha kunnskap om skolen. Vi trenger mange kilder til kunnskap, både forskning og evaluering, undersøkelser, statistikk og fortellinger. Vi trenger å vite, så nøyaktig som mulig, hva elevene faktisk lærer på skolen.

Vi trenger å vite om elevene får likeverdig opplæring, eller om det er uakseptable variasjoner og forskjeller. Vi trenger kunnskap om elevenes læringsmiljø og om noen blir mobbet. Fortellinger og kvalitative vurderinger er viktige, men utilstrekkelige.

Vi trenger også data innhentet med standardiserte metoder. Derfor mener Høyre at f.eks. nasjonale prøver er et viktig verktøy, som en del av helheten. Vi trenger både allmennkunnskap om skolen, og spesifikk kunnskap om Asker-skolen.

Bare med kunnskap om Asker-skolen, kan vi gjøre den enda bedre i fremtiden.

Fritt skolevalg i Viken

Velkommen til skolestart på videregående!