Ettersom mitt leserbrev i RHA 11. september om politiske prioriteringer i Asker kommune i forbindelse med budsjettdebatten kun sto i den digitale avisen, og ikke ble trykt i papiravisa, er det nok mange som ikke har sett det jeg skrev og argumenterte for og imot. Slik sette kan det være aktuelt å helt kort gjengi et par av mine hovedargumenter ettersom Granums tilsvar ble trykt i papiravisa 15. september.

Jeg er for det første helt enig med Granum i at jeg har noe tynt grunnlag for å kritisere Arbeiderpartiet (AP) for å være tafatt i for mange saker, og heller stemme for de borgerlige enn de andre partiene på venstresida. Kildegrunnlaget mitt var kun basert på to artikler i RHA 8. september, der den ene var et større referat fra debatten i kommunestyret om økning av kommunale avgifter på opp mot 30 prosent på grunn av høye kostnader. Granum, som også er rørlegger i tillegg til politiker, fører i tilsvaret en grundig argumentasjon for hvorfor det er nødvendig med en økning, først og fremst ut fra et teknisk og økonomisk grunnlag, men ikke fra et mer ideologisk grunnlag som jeg etterlyser. Han nevner også at AP har vært pådrivere for innføring av flere saker som kan sies å tilhøre venstresida i politikken. Dette er nok riktig, men mitt hovedpoeng med innlegget var å poengtere at en rik kommune som Asker i den vanskelig økonomiske situasjonen mange innbyggere står i en dyrtid som vi opplever i dag, ikke bør øke kommunale kostnader for mye eller kutte kostnader til oppvekstsektoren med 10 millioner. I referatet fra budsjettdebatten ble særlig Granum sitert med uttalelsen «en økning av avgifter til vann og kloakk på 25 kroner dagen for husholdningene vil ikke koste mer enn en kroneis per dag». Når det i dag er så mange som sliter med å betale regninger for strøm og husleie med økte renter, og mat med mer har blitt mye dyrere, er det for meg underlig at en sentral kommunepolitiker fra AP kan si noe sånt i stedet for å understreke at en rik kommune som Asker bør gjøre hva den kan for å ikke dytte enda flere kostnader på innbyggerne. Hvorfor prioriterer kommunen å satse på et dyrt velodromprosjekt som vil komme få i kommunen til gode, men kun vil gi kommunen mer prestisje? Kanskje man kunne ha koblet syklistene til generatorer og slik sett ha produsert høyt tiltrengt strøm?

Mitt andre poeng, som understreker det ovenfor når det gjelder prioritering fra politikere, var å også bruke et sitat fra Høyres Vestgren når det gjelder hva som bør være kommunepolitikeres viktigste oppgave: «å sørge for at den lovpålagte tjenesteytingen er god eller best mulig, samtidig som de skal ha et sterkt fokus på de mest sårbare i samfunnet.» Jeg stilte da et spørsmål til om det å kutte i oppvekstsektoren med 10 millioner og øke kommunale avgifter med opp mot 30 prosent egentlig er å ha et sterkt fokus på de mest sårbare i samfunnet. Dette er jo å bevege seg rett inn i hva politikk dreier seg om, å velge (prioritere) hva det skal satses på ut fra knappe ressurser. Det er her jeg mener at partiene SV og Rødt er mer troverdige enn de andre partiene når det gjelder å ha et sterkt fokus på de mest sårbare i samfunnet.

– Jeg vil oppfordre Colbjørnsen til å følge med på streaming av de politiske møtene

Dyrtid og kommunebudsjett – et tafatt AP og arrogant Høyre

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt