– I høst fikk vi en henvendelse fra avdelingsleder Glenn Kristoffersen ved SFO på Spikkestad barneskole om en Frilufts SFO de hadde planer om og startet med. Til det trengte de økonomisk støtte til utstyr, sier leder Svein Ivar Hansen i Spikkestad vel.

Vellet innvilget søknaden med en verdi på 5000 kroner, og mener det er positivt at barna får være aktive og mer ute.

– Vi fikk et ønske om å bidra med støtte til innkjøp av materialer til gapahuk, leirplass, bålplass og noe å lage mat på for å nevne noe. I tillegg har de fått til fri benyttelse et området i skogen hvor de kan utfolde seg, sier Hansen.

Jubel og glede

Da representantene fra Spikkestad Vel kom til skolen med utstyret de har kjøpt inn var det stor glede å spore blant både elever og ansatte.

– De jublet og hadde allerede planene klare for en skogtur dagen etter overrekkelsen. Vi valgte kjøpe inn utstyret i stedet for å gi rene penger, og det var de fornøyd med, forteller Hansen.

Bakgrunnen for satsingen ved Spikkestad SFO er å legge til rette for utelek og opphold i naturen.

Bedre ute

– Ute har barna bedre muligheter til å utvikle og stimulere grovmotorikk som å gå, løpe, klatre, balansere og være i ulendt terreng. Det er også større arealer til utfoldelse og lek, sier Kristoffersen.

SFO legger også vekt på at utetiden gir nye impulser til leken og en annen type lek enn inne ved bruk av naturmaterialer, fantasi, sanser og erfaringer gjennom ulike årstider.

– Vi vil gi barna kjennskap til og å lære dem å respektere det livet som lever rundt oss, som planter, trær og insekter, sier avdelingslederen.

– Vi håper Spikkestad barneskole Friluft SFO får godt nytte av gaven, og at barna får en hyggelig opplevelse i skogen framover, sier Hansen.