Kultur- og likestillingsminister Abid Raja figurerer på toppen av tre av valglistene til partiet Venstre ved stortingsvalget om et par uker. Raja står øverst på listene i valgkretsene Østfold, Buskerud og Akershus.

Det er en strategi partiet har valgt for å få inn flest mulig av sine «tungvektere» i det som nå er Viken fylke. De gamle fylkene som er blitt til Viken fungerer som valgkretser under årets valg.

At toppolitikere i ulike partier får stå øverst på lister fra kretser de opprinnelig ikke tilhører, er ikke så veldig uvanlig. Sånn sett er kulturministerens tilstedeværelse på de nevnte listene ikke så mye å bråke om.

I en lederartikkel nylig kommenterte vi politiske partier som hadde kandidater fra Asker høyt oppe på listene. Vi konkluderte med at det er tre-fire fra Asker som kan komme inn på Stortinget til høsten, enten som fast representant eller som vara.

Hvorfor ikke nevne Venstre?, undret Elisabeth Holter-Schøyen i en e-post til redaksjonen. Hun står på åttendeplass på Venstres liste i Akershus, og sjansene for et sete på tinget er minimale. Derfor ble hun – i likhet med en rekke flere askerbøringer langt nede på ulike partilister – ikke nevnt i forrige lederartikkel.

Men den lille Venstre-vrien med partilistene gjør jo saken litt interessant. Det er nemlig ikke bare listetoppen som går igjen på de tre listene i de tre gamle fylkene. Alle navnene, i hvert fall helt ned til åttendeplassen til lokalpolitiker Holter-Schøyen i Asker, er identiske.

Det betyr at disse kandidatene skal kjempe om 33 seter på Stortinget fra Viken. Får Venstre inn en representant fra hvert av de tre gamle fylkene, vil jo selvsagt ikke Abid Raja innta alle tre setene. Nei, setene vil bli fordelt nedover på listen, og da er sant å si åttendeplassen til Holter-Schøyen litt nærmere stortingsplass enn det kan synes i utgangspunktet.

Men så er det dette med realiteter – de må nemlig tas hensyn til. I dag har Venstre åtte seter på Stortinget etter at de karet seg over sperregrensen ved stortingsvalget i 2017. Fra de tre nevnte valgkretsene har de i dag kun én representant inne.

I de siste meningsmålingene ligger Venstre an til å få inn én representant fra Akershus. I de to andre valgkretsene har partiet en oppslutning i de seneste målingene på alt fra 2,6 til 2,9 prosent.

Med andre ord; veien fra Holter-Schøyens åttendeplass og opp til representasjon på Stortinget er lang.

Men som hun selv sier i en kommentar til RHA: – Det er enda lenge til 13. september.

Optimismen lenge leve!