Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 ble lyst ut tidlig i juli i år med tilbudsfrist 19. september.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier – med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveier.

6,4 km vei – hvorav 4,4 km i tunnel

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune, til E18 ved Reistad i Lier kommune. Strekningen er om lag 6,8 kilometer. Av denne strekningen skal nærmere 4,4 kilometer gå i en to-løps tunnel. Veien skal detaljreguleres som en firefelts H3 vei med fartsgrense 90 kilometer i timen

Arbeidet med reguleringsplanen er beregnet å ta litt over et år. Kommunedelplanen for E134 Dagslett-E18 er ikke vedtatt i de to kommunene ennå. Det blir ikke meddelt noe tildeling av oppdraget før kommunedelplanen er vedtatt

– Målet er å få skrevet kontrakt med ett av selskapene i slutten av november, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.