Else Marie Rødby skriver i et innlegg i RHA at utsettelsen av Oslofjordtunnelen ikke er en spesifikk «skittpakke for Asker og Bærum». Det er riktig. Det er en drittpakke for hele regionen.

Det er ikke overraskende for noen at vi står i en utfordrende tid, og at det merkes i mange deler av samfunnet. Vi står i en tid med sterk kostnadsvekst som følge av blant annet økte energi- og rentekostnader. Det rammer kommunen. Det rammer næringslivet vårt. Det rammer innbyggerne våre, og deres privatøkonomi. Samtidig opplever staten rekordhøye inntekter, og vi ser en enorm verdioverføring fra private hender til staten. Det er en utvikling som vil svekke norsk økonomi og samfunnsliv framover.

Les også

Oslofjordforbindelsen – en del av en større sammenheng

Politikk handler om å prioritere. Rødby og Senterpartiet prioriterer å sende næringsliv og privatpersoner en skatte- og avgiftsregning på 46 milliarder kroner, framfor å bygge landet. De prioriterer å fylle statskassa, framfor å la bedrifter og folk flest beholde mer av sine egne penger.

Jeg skal ikke nevne alle de uforståelige prioriteringene Senterpartiet har vært med på i forslaget til neste års statsbudsjett, men fokusere på Oslofjordtunnelen. Jeg reagerer på at Rødby, som skal og bør representere sitt nærområde gjennom sitt virke som stortingsrepresentant, ikke synes å huske på hvor hun kommer fra.

Argumentasjonen for å prioritere Oslofjordtunnelen bør være krystallklar: Dette handler om å prioritere trafikksikkerhet, samt å legge til rette for at det lokale næringslivet kan blomstre og vokse. Dette prosjektet står øverst på Statens vegvesen sin liste som det mest gryteklare prosjektet. Jeg forstår derfor ikke hvordan Rødby og hennes regjeringskamerater kan forsvare at dette prosjektet nå utsettes. Et prosjekt de for øvrig selv har kritisert tidligere regjeringer for at ikke har vært på plass allerede.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

La meg derfor avslutte med å gi et råd til Rødby: Når man møter seg selv i døra, er det lurt å lukke øynene.