I dagens avis, 21. mars, leser jeg at Frogn-ordfører Haktor Ståke er oppbrakt over «endeløse køer i nær sagt alle veiarmer inn mot Oslofjordtunnelen torsdag 7. mars». Ikke helt uvanlig, sier nå jeg.

Ring 4, men uten bro?

For et par dager siden, hørte jeg et intervju med fylkesordførerne Roger Ryberg, Buskerud og Ole Haabeth, Østfold, nå Viken, hvor de foreslår en ringvei rundt Oslo for å avlaste hovedstaden vår for trafikk. (Det minnet meg om et lignende sak, da det var aktuelt med flyplass på Hurum!).

Vil ha en ny ringvei rundt Oslo for alle de som ikke vil kjøre inn til hovedstaden 

Jeg hadde, i min naivitet, trodd at det lå inne en bro over Oslofjorden i dette prosjektet. Skuffende nok, gjorde det ikke det!! Jeg vet selvfølgelig at Stortinget har vedtatt tunnel nr. to, men skikkelig politisk arbeid, er også å kunne endre et vedtak om man har en en ide/forslag som man mener og tror er bedre enn dagens.

Jeg vil påstå at våre valgte kvinner og menn til Stortinget fra Buskerud, har gjort «null og niks» for å få dette til, en bro. De har bøyd nakken for «bedre prosjekter» vest- og nordpå.

En bønn til Ryberg og Haabeth

Derfor har jeg en bønn til Ryberg og Haabeth, vis politisk mot. Dere representerer nå Viken fylke, en tung region, som gjør at dere har styrke nok til å forsvare en bro i ringveiprosjektet dere mener vil styrke vår del av Østlandsområdet. Det kommer til å bli slitsomt, men med sterke og gode argumenter, kan dere få det til, hvis dere er villige til å prøve.

To lastebilbranner på under ett år bekymrer veivesenet

Foreldre mener tunnelbuss kan få flere til å fullføre videregående opplæring

Nytt tunnelløp: – Fortsatt ingen avklaring fra ESA