20. desember kom den triste nyheten om at regjeringen med støtte fra SV har sagt opp eldreombudet fra 1. juli 2023. Mange eldre mister nå en viktig stemme, særlig dem som har et behov for en vaktbikkje mot systemet. Først fjernet regjeringen tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger, og nå tar dem fra eldre deres ombud.

Mange eldre opplever at deres saker ikke blir løftet fram på en tilstrekkelig måte, og at deres utfordringer og problemstillinger ikke blir hørt.

Derfor ble et eget eldreombud opprettet enstemmig av Stortinget i 2020. Ombudet har talt de eldres sak, satt deres problemstillinger på dagsorden og bidratt til at vi kan løse dem. Det er det nå slutt på.

Arbeiderpartiet har ved flere anledninger gitt løfter til hva som skal skje med eldreomsorgen. I innspurten av fjorårets valgkamp sa partiet at eldreomsorgen hadde fått altfor lite oppmerksomhet i valgkampen, og at dette var et viktig satsingsområde for dem. Dessverre viser denne saken nå at det er langt fra ord til handling.

Eldreombudet har spilt en viktig rolle som de eldres vaktbikkje. I en tid hvor vi ser stadig flere tilfeller av regelbrudd i omsorgstjenesten, mer digitalt utenforskap og kutt i eldreomsorgen, er ombudet viktigere enn noen gang. Fremskrittspartiet satt derfor av midler i sitt alternative statsbudsjett for å bevare ombudet, og kommer til å fortsette å kjempe for dette.

Dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener at eldre ikke er verdige å bli hørt må vi lokalt prioritere dette.

På drøye to år har disse partiene gjort en helomvending fra å støtte etableringen på Stortinget, til å nå si opp ombudet. Denne julegaven var det ingen andre enn sosialistene som ønsket seg. Fremskrittspartiet kommer til å følge opp – både nasjonalt og lokalt, for å sikre at de eldre blir hørt.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt