I tradisjon tro markerte Røyken kommune og Røyken eldreråd i samarbeid med den lokale pensjonistforening årets aktivitetsdag.