Jeg mener det er viktig at eldre deltar i lokalpolitikken. Med mine 74 år og fire år i eldrerådet mener jeg å besitte viktig kunnskap om hvordan vi kan legge bedre til rette for et aktivt liv for eldre i Asker. Jeg ønsker å fortsette å bidra til lokalsamfunnet vårt.

Kan føles tomt og vanskelig å bli pensjonist

Det er mange på min alder som er aktive og klarer seg godt i hverdagen, men jeg hører stadig om og tror at det er mange som er ensomme fordi de ikke lenger har de vanlige aktivitetene å gå til. Det kan være flere årsaker til dette, alt i fra at det ble veldig stille etter at de ble pensjonert til at de har mistet sin livsledsager. Det blir ofte tomt og det føles vanskelig å treffe nye mennesker helt alene.

Kontakten med andre mennesker er viktig. Alle enslige bør ha noen som tar jevnlig kontakt slik at man ikke mister kontakten med samfunnet rundt en.

Det er viktig å være aktiv både innenfor og utenfor hjemmet. Jo lenger du klarer deg selv uten hjelp fra andre jo større er muligheten for at du selv føler at du lever et godt liv.

Et verdig liv

Eldrerådet i Asker satser sterkt på å legge forholdene til rette for at flest mulige skal føle at de har et verdig liv.

De som har levd et langt liv har ennå mye å bidra med i form av egenerfaring i form av fysisk og mental innsats for å bidra til at vår kommune skal kunne bli enda bedre å bo i.

Andelen av godt voksne erfarne eldre vokser og det er viktig at disse blir representert i de styrende organer. Det er som kjent den som har skoen på som føler hvor det trykker.

Da jeg ble spurt om jeg ville stille til valg for enda en periode nølte jeg litt og hørte at andre sa at jeg burde vel kanskje slippe nye til. Ny rekruttering er viktig, men det er også viktig å ha den kompetansen som erfarne kan bidra med.

Jeg valgte derfor i si ja og har vært heldig å få en plass på Høyres liste også denne gangen.

Så hvis du synes det er riktig at de eldre er representert i kommunestyret bør du ta en titt på stemmeseddelen, se på fødselsåret og gi den eller de kandidatene en ekstra stemme ved sette et kryss foran navnet.

Du kan avgi stemme ved forhåndsstemme nå så slipper du køen på valgdagen.

Er du senior – spør lokalpolitikerne om dette før du bestemmer deg

Eldreomsorgen i nye Asker

Småpartiers plass i et moderne demokrati