Eldre beboere i Bråsethøgda borettslag sier kommunens ugress har blitt et helseproblem: – Det er skikkelig arrogant av dem

Beboere i Bråsethøgda borettslag sier ugresset på den kommunale nabotomta går utover helse, trivsel og livskvalitet.